ROZKOŠ bez RIZIKA

ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) založila roku 1992 PhDr. Hana Malinová, CSc. Dlouhodobým cílem R-R je udržet dosavadní nízký počet HIV pozitivních a nemocných s AIDS. Tím R-R šetří veřejné prostředky na zdravotní péči. Léčba jednoho HIV pozitivního člověka stojí cca 500 tisíc korun ročně. Konkrétní činnost R-R spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí, a v poskytování sociálních a terapeutických služeb. Cílovou skupinou jsou osoby s rizikovým sexuálním chováním. Jedná se převážně o ženy poskytující placené sexuální služby. R-R má 3 kamenné pobočky a 9 týmů působících ve 12 krajích. R-R je jedinou zdravotnickou organizací v České republice, která pracuje s touto cílovou skupinou v takovémto rozsahu. Více na www.rozkosbezrizika.cz

Během jednoho roku jsem se účastnila výjezdů všech 10 týmů R-R, které vyrážejí do nebezpečného prostředí sexbyznysu ve 12 krajích ČR. Nabízí testování na pohlavně přenosné choroby, gynekologycká vyšetření a sociální poradenství. Fotografování jejich práce v tomto jinak mediím nepřístupném prostředí mi bylo umožněno pouze díky více než 20ti letému působení R-R v ČR a dobré pověsti organizace mezi sexuálními pracovnicemi a majiteli sexklubů.